MP PKR Lembah Pantai: Statistik Jenayah 2007 – Ogos 2012?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : PUAN NURUL IZZAH BINTI ANWAR [LEMBAH PANTAI]
TARIKH : 03.10.2012(SELASA)
SOALAN 16 : Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-
a) statistik-statistik terbahagi yang jelas untuk jenayah yang berlaku pada lima tahun yang lepas
b) peratus keseluruhan anggota polis yang ditugaskan untuk siasatan jenayah dan usaha yang diambil menugaskan semula anggota polis dari Jabatan lain ke Jabatan Siasatan Jenayah.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman yang berhormat, statistik jenayah yang dilaporkan berlaku di negara ini dibahagikan kepada dua iaitu Jenayah Indeks dan Jenayah Bukan Indeks.Kes-kes yang dipilih dan dikategorikan sebagai Jenayah Indeks adalah berdasarkan kepada jenayah yang kerap dilakukan dan mempunyai siginifikasi yang dianggap sangat mustahak sebagai petunjuk kepada kadar jenayah negara.Dalam hal ini, Jenayah Indeks terbahagi kepada dua iaitu Jenayah Kekerasan dan Jenayah Harta Benda.Dalam masa yang sama,Jenayah Jalanan pula terdiri daripada Samun Berkawan Bersenjata api,Samun Tanpa Senjata api dan curi Ragut.

Tuan yang di-pertua,
Bagi menjawab soalan (a) statistik Jenayah Indeks yang melibatkan Jenayah Kekerasan pada tahun 2007 adalah sebanyak 35,159 kes, 2008 sebanyak 37,817 kes, 2009 sebanyak 42,015 kes, 2010 sebanyak 32,887 kes, 2011 sebanyak 29,534 kes dan dari Januari hingga Ogos 2012 adalah sebanyak 19,791 kes.

Statistik Jenayah Indeks yang melibatkan Jenayah Harta Benda pula adalah sebanyak 174,423 kes pada tahun 2007, 173,828 kes pada tahun 2008, 167,802 kes pada tahun 2009, 144,633 kes pada tahun 2010,128,357 kes pada tahun 2011 dan bagi tahun 2012, hanya sebanyak 81,522 kes dilaporkan dari bulan Januari hingga bulan ogos.

Tuan yang berhormat,
Bagi menjawab soalan (b) pula, seramai 11,656 pegawai dan anggota polis di seluruh negara telah ditugaskan di Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) yang mana ianya mewakili 10.1% daripada jumlah keseluruhan anggota Polis di Malaysia.

Untuk memperkasakan lagi Jabatan Siasatan Jenayah,beberapa strategi dan usaha telah dijalankan antaranya seperti di bawah projek National Blue Ocean Strategy 1 (NBOS 1), bermula tahun 2010 seramai 7,402 pegawai dan anggota polis telah ditempatkan semula (redeployment) untuk menjalankan tugas-tugas kepolisan dan sebagai ganti, pegawai-pegawai awam telah menggantikan tugasan pejabat yang dahulunya dilakukan oleh anggota dan pegawai polis.

Selain daripada itu,dari semasa kesemasa telah membuat beberapa penambahbaikan khususnya seperti membuat permohonan kepada pihak yang berwajib untuk membuat penambahan perjawatan termasuk di JSJ bersesuaian dengan pembangunan dan pertambahan penduduk di negara ini.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: